Ile netto wynosi wysokość dodatku dla kierownika specjalizacji?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kwiatkowska Monika
Odpowiedzi udzielono: 5 września 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak należy rozumieć, że kierownikowi specjalizacji (art. 16 m u.z.l.) przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 500 zł brutto?

Kierownik specjalizacji jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Prowadzi jednego rezydenta.

Ile faktycznie otrzyma na rękę?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access