Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 1 stycznia 2016 r.
Autor odpowiedzi: Skibińska Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 7 grudnia 2015 r.

PYTANIE

Zgodnie ze zmianą ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych aktów z dnia 24 lipca 2015 r. pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do lat 14 przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Czas pracy pracowników zatrudnionych w podmiocie leczniczym - zgodnie z ustawą o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. - art. 93 ust. 1, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 1, w przyjętym okresie rozliczeniowym, nie może przekraczać 7 godzin 35 minut na dobę i przeciętnie 37 godzin 55 minut na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Jeżeli pracownik podmiotu leczniczego w styczniu 2016 r. zadeklaruje w swoim wniosku wykorzystywanie zwolnienia od pracy na dziecko do lat 14 w godzinach - to ile godzin, w świetle powyższych przepisów, przysługuje pracownikowi podmiotu leczniczego - 16 godzin wynikających z k.p., czy 15 godzin 10 minut wynikających z przepisów ustawy o działalności leczniczej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?