Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 21 maja 2019 r.
Autor odpowiedzi: Paszkowski Artur
Odpowiedzi udzielono: 21 listopada 2018 r.

PYTANIE

W jaki sposób należy obliczać normy zatrudnienia lekarzy w przeliczeniu na łóżka oraz dodatkowo premiowane zatrudnienie?

Przykładowo: do udzielania świadczeń opiekuńczo-leczniczych dla dzieci wymagany jest: lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub psychiatrii dziecięcej lub lekarz, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 80 łóżek; czyli przy prowadzeniu oddziału na 160 łózek, wymagane są dwa etaty. W takiej sytuacji, czy przy 160-łóżkowym oddziale opiekuńczo-leczniczym psychiatrycznym dla dzieci, aby otrzymać 32 punkty w rankingu ofert w postępowaniu konkursowym, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w którym oceniany jest warunek - Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub psychiatrii dziecięcej - równoważnik co najmniej 1 etatu na 80 łóżek, należy wskazać 2 etaty specjalistów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?