Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 23 czerwca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi, jeżeli w ciągu roku zmienił się jego wymiar etatu?

Pracownik był zatrudniony w okresie od września 2014 r. na czas nieokreślony w wymiarze 1/4 etatu. W kwietniu wymiar zatrudnienia zmienił się na 1/2 etatu - aneks do umowy dotyczący zmiany wymiaru etatu obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. na czas nieokreślony. Pracownik równolegle pracował w innym zakładzie pracy, w którym był zatrudniony na pełny etat w okresie od 1 lipca 2014 r. do 31 marca 2015 r. i wykorzystał przysługujący mu urlop w wymiarze 7 dni. Ile dni urlopu przysługuje pracownikowi, biorąc pod uwagę równoległe okresy zatrudnienia? Wykorzystany urlop wypoczynkowy w innym zakładzie pracy nie pokrywa się z urlopem naliczonym u pracodawcy, u którego pracuje na niepełny etat.

Czy w związku z tym nadal powinien być naliczony w pełnej wysokości urlop przysługujący za pracę na niepełny etat, czy wykorzystany urlop w zakładzie pracy, gdzie zatrudnienie było w wymiarze pełnego etatu, obniża przysługujący urlop?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?