Ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownicy, która powróciła z urlopu wychowawczego i od dnia powrotu ma zmieniony wymiar etatu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Pietruszyńska Katarzyna
Odpowiedzi udzielono: 18 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownica od 2020 r. przebywała na urlopie wychowawczym, cały należny urlop wypoczynkowy za poprzednie lata wykorzystała przed rozpoczęciem urlopu wychowawczego, więc obecnie nie ma urlopu zaległego. Pracownicy przysługiwał wymiar urlopu 26 dni. 10.10.2022 r. powróciła do pracy i od tego dnia nastąpiła również zmiana etatu z pełnego na 1/2.

Jak należy obliczyć ilość należnego urlopu wypoczynkowego za 2022 r.?

Czy wymiar obniżony o połowę w związku ze zmianą etatu należy podzielić na 12 i pomnożyć przez 3 miesiące pracy tj. 13 x 3/12 = 3,25 = 4 dni urlopu?

Czy też należy wyjść od pełnego wymiaru i pomniejszyć o okres przebywania na urlopie wychowawczym, a dopiero następnie ująć zmianę etatu tj. 26 dni - (26 x 9/12) = 26 - 19,5 tj. 26 dni - 20 dni = 6 dni x 1/2 etatu = 3 dni urlopu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX