Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosiarz Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 11 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Szkoła zatrudnia na stanowisku nauczyciela, lekarza weterynarii. Jest zatrudniony w okresie od 17.09.2019 r. do 26.06.2020 r. w wymiarze 4,94/18 godz. tygodniowo. Urlopu dyrektor szkoły udziela mu na podstawie Kodeksu pracy. Wymiar przysługującego pracownikowi urlopu wynosi 20 dni, gdyż legitymuje się zatrudnieniem krótszym niż 10 lat. Pracownik nie udokumentował innego stażu pracy, więc uznajemy, że to jest jego pierwsza praca. Za 2019 rok pracownik wykorzystał urlop wypoczynkowy. W związku z tym ile dni urlopu będzie przysługiwało mu w 2020 r.? Pracuje raz w tygodniu w czwartki w wymiarze 4,94/18.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?