Ile budynków mieszkalnych jednorodzinnych można usytuować na jednej działce budowlanej w zabudowie jednorodzinnej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamińska Anna
Odpowiedzi udzielono: 30 kwietnia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor wystąpił z wnioskiem o pozwolenie na budowę czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej oraz dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z niezbędnymi instalacjami, na jednej działce budowlanej objętej projektem zagospodarowania. Powyższa działka zgodnie z ustaleniami miejscowego planu znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem MN z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi, o intensywności zabudowy do 0,6 i maksymalnej wysokości zabudowy 7 m do najwyższego gzymsu i 12 m do kalenicy. Segmenty w zabudowie szeregowej i bliźniaczej mają oddzielne ściany (bez ścian oddzielenia ppoż.), zachowana jest intensywność zabudowy i wysokości budynków określone w mpzp.

Czy powyższe zamierzenie stanowi zabudowę jednorodzinną?

Czy możliwe jest sytuowanie budynków w zabudowie szeregowej i bliźniaczej na jednej działce budowlanej, czy też pod każdy segment powinna być wydzielona odrębna działka posiadająca własny numer geodezyjny?

Ile budynków mieszkalnych jednorodzinnych można usytuować na jednej działce budowlanej w zabudowie jednorodzinnej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX