Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Milczarek Kamila
Odpowiedzi udzielono: 5 listopada 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik został umieszczony w zakładzie karnym, gdzie odbywa karę pozbawienia wolności od 17 września do 16 grudnia br.

W jakim trybie pracodawca może zwolnić ww. pracownika?

Czy oświadczenie o rozwiązaniu stosunku pracy należy wysłać do zakładu karnego?

Gdzie po rozwiązaniu stosunku pracy należy wysłać świadectwo pracy?

Czy za okres odbywania kary pracownik nabędzie prawo do urlopu w formie ekwiwalentu rozliczanego przy ustaniu stosunku pracy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację