Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gos Waldemar
Odpowiedzi udzielono: 16 czerwca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gdzie w rachunku przepływów pieniężnych wykazać spłatę zobowiązania wekslowego?

W związku z niezapłaconymi fakturami dostawcy jednostka aby uniknąć korekty kosztów uzyskania przychodu w 2014 r. dokonała konwersji zobowiązań z tytułu dostaw i usług na zobowiązanie wekslowe na podstawie zawartej umowy. W 2015 r. jednostka dokonała spłaty tego zobowiązania.

Gdzie taką operację wykazać w rachunku przepływów pieniężnych sporządzanym metodą pośrednią?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację