Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Zamajtys Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 23 lipca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W malarni (odrębne pomieszczenie w zakładzie) na stanowisku nakładania powłok malarskich oraz podczas przygotowywania farb przeprowadzono ocenę zagrożenia wybuchem. Po analizie ryzyko wybuchu oszacowano jako akceptowalne (nie są wymagane dodatkowe środki bezpieczeństwa i ochrony). Malarnia została zaliczona do strefy 2 zagrożenia wybuchem (jest to miejsce, w którym atmosfera wybuchowa nie występuje w trakcie normalnego działania, a w przypadku wystąpienia trwa krótko).

Gdzie powinny być umieszczone znaki informacyjne o strefie 2, kiedy stanowiska są mobilne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?