Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ostapowicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 21 marca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy samorządową jednostką budżetową – powiatowy urząd pracy.

Gdzie w bilansie powinniśmy wykazać należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne (należności te powstały z tytułu spłaty nienależnie podjętych zasiłków przez osoby bezrobotne i konieczności skorygowania deklaracji ZUS)?

Czy powinniśmy ująć je w wierszu "Należności z tytuł ubezpieczeń i innych świadczeń", czy też w pozostałych należnościach?

Zgodnie z wytycznymi MF w sprawozdaniu Rb-N wykazywane są jako "Pozostałe należności".

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?