Gdzie szkoła, w której młodociany pracownik odbywa dokształcanie teoretyczne, ma obowiązek sprawdzać kwalifikacje pracodawcy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wojtczak Bogusława
Odpowiedzi udzielono: 30 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z § 8 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z dnia 22.02.2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu, szkoła kierująca uczniów na praktyczną naukę zawodu akceptuje instruktorów praktycznej nauki zawodu (...), ale pojawia się wątpliwość, czy przepis dotyczy przypadku gdzie szkoła, w której młodociany pracownik odbywa dokształcanie teoretyczne (w sytuacji kiedy nie jest stroną umowy/umowa zawarta jest pomiędzy pracodawcą, a młodocianym pracownikiem, jego rodzicami) ma obowiązek sprawdzać kwalifikacje pracodawcy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX