Gdzie pracodawca powinien przechowywać dokumentację praktyk? - OpenLEX

Gdzie pracodawca powinien przechowywać dokumentację praktyk?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ambroziewicz Maciej
Odpowiedzi udzielono: 16 maja 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Uczniowie szkół średnich i absolwenci szkół wyższych skierowani przez swoje szkoły, uczelnie na dwutygodniowe i miesięczne praktyki zawodowe odbywają te praktyki w zakładach pracy, z którymi zawarły umowy o praktykę. Uczniowie Ci nie otrzymują wynagrodzenia za czas odbywania tych praktyk.Nie jest to więc nawiązanie stosunku pracy.

Gdzie i czy powinna być przechowywana dokumentacja uczniów z dwutygodniowych i miesięcznych praktyk, jeśli nie jest to zatrudnienie na podstawie stosunku pracy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX