Gdzie powinny być płacone podatki w przypadku pobytów za granicą przekraczających 183 dni?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 20 marca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy pracownicy i współpracownicy (zatrudnieni na umowę o pracę i umowę o dzieło) zobligowani są do płacenia podatku dochodowego zagranicą (Wielka Brytania/Niemcy/Kanada/Dania), w Państwie, w którym przebywają dłużej niż 183 dni w roku?

Ich ośrodkiem życia jest Polska, firma zatrudniająca posiada certyfikat polskiej rezydencji podatkowej, dodatkowo każdy z pracowników/współpracowników posiada swój własny certyfikat. Przykładowo:

Wielka Brytania – ilość dni w roku: 210 – umowa o pracę – pracownik delegowany na podstawie umowy ramowej miedzy firmą, a klientem, podatek dochodowy od wystawionych faktur płatny w Polsce.

Wielka Brytania – ilość dni w roku 204 – umowa o dzieło – zleceniobiorca świadczy dzieło na podstawie umowy ramowej miedzy firmą, a klientem, podatek dochodowy od wystawionych faktur płatny w Polsce.

Niemcy – ilość dni w roku: 210 – umowa o pracę – pracownik delegowany na podstawie umowy ramowej miedzy firmą, a klientem, podatek dochodowy od wystawionych faktur płatny w Polsce.

Niemcy – ilość dni w roku 204 – umowa o dzieło – zleceniobiorca świadczy dzieło na podstawie umowy ramowej miedzy firmą, a klientem, podatek dochodowy od wystawionych faktur płatny w Polsce.

Kanada – ilość dni w roku: 185 – umowa o pracę – pracownik delegowany na podstawie umowy ramowej miedzy firmą, a klientem, podatek dochodowy od wystawionych faktur płatny w Polsce.

Kanada – ilość dni w roku 189 – umowa o dzieło – zleceniobiorca świadczy dzieło na podstawie umowy ramowej miedzy firmą, a klientem, podatek dochodowy od wystawionych faktur płatny w Polsce.

Dania – ilość dni w roku: 178 – umowa o pracę – pracownik delegowany na podstawie umowy ramowej miedzy firmą, a klientem, podatek dochodowy od wystawionych faktur płatny w Polsce.

Dania – ilość dni w roku 178 – umowa o dzieło – zleceniobiorca świadczy dzieło na podstawie umowy miedzy firmą, a klientem, podatek dochodowy od wystawionych faktur płatny w Polsce.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access