Gdzie powinna zostać podana informacja o wniesieniu petycji mieszkańców w sprawie budowy drogi?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kopytowska Maria
Odpowiedzi udzielono: 4 maja 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do starostwa powiatowego wpływa petycja mieszkańców w sprawie budowy drogi. Petycja trafia zgodnie z właściwością do zarządu dróg jako jednostki organizacyjnej powiatu wykonującej zadania zarządcy drogi w imieniu zarządu powiatu.

Jak należy postępować w tej sprawie z punktu widzenia jednostki organizacyjnej jaką jest zarząd dróg?

Gdzie powinna zostać podana informacja o wniesieniu petycji zgodnie z art. 8 u.o.p.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX