Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Pietraszewska-Macheta Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 14 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy, zgodnie z załącznikiem nr 5 poz. 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 357 ze zm.), według którego kwalifikacja do leczenia w zakresie tlenoterapii w warunkach domowych odbywać się ma w szpitalu lub w ośrodku domowego leczenia tlenem, oznacza iż: 1. kwalifikacja może odbyć się w dowolnym szpitalu, w dowolnym oddziale i przez lekarza dowolnej specjalizacji, po czym pacjent z taką kwalifikacją i skierowaniem otrzymanym w oddziale szpitalnym udaje się do poradni domowego leczenia tlenem lub 2. kwalifikacja może odbyć się w ośrodku domowego leczenia tlenem, przez który można rozumieć poradnię domowego leczenia tlenem, w której kwalifikacji dokonuje lekarz udzielający świadczeń w tej właśnie poradni?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?