Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 24 lipca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9.12.2016 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości wynagrodzenia przewodniczących komisji dyscyplinarnych i ich zastępców, przewodniczących składów orzekających oraz rzeczników dyscyplinarnych i ich zastępców , a także wysokości wynagrodzenia obrońcy z urzędu nakłada obowiązek wypłaty wynagrodzenia miesięcznego przewodniczącemu komisji dyscyplinarnej i jego zastępcom oraz wynagrodzenia pozostałym. Wykonywanie funkcji przewodniczącego komisji i rzecznika i ich zastępców należy do obowiązków pracowniczych i jest wpisane do zakresu obowiązków służbowych. W związku z powyższym wynagrodzenie dla wskazanych osób winno być płacone z paragrafu 4020 ( wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej) czy 4170 (wynagrodzenia bezosobowe)? Chodzi o pracowników kuratoriów oświaty, którzy pełnią te funkcje.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?