Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Waślicki Tadeusz
Odpowiedzi udzielono: 22 czerwca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przedsiębiorca przekształcił się w spółkę akcyjną. Na dzień złożenia oświadczenia o przekształceniu, kapitał własny przedsiębiorcy był równy kapitałowi akcyjnemu. Na dzień przekształcenia wskutek poniesionej straty (w okresie od złożenia oświadczenia o przekształceniu do dnia poprzedzającego dzień wpisu do KRS spółki akcyjnej) kapitał własny przedsiębiorcy był niższy od kapitału zakładowego (akcyjnego) spółki przekształconej.

Różnicę pomiędzy zadeklarowanym kapitałem akcyjnym a kapitałem własnym przedsiębiorcy na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej powinniśmy wykazać w spółce akcyjnej w pasywach jako zysk (strata) z lat ubiegłych czy w aktywach jako należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?