Gdzie można znaleźć informacje o okresie używalności zawiesi?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Majer Roman
Odpowiedzi udzielono: 16 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma posiada zawiesie łańcuchowe, które nie posiada atestu/ certyfikatu. Zawiesie jest dość stare i ze względu na to, producent nie ma możliwości wystawienia duplikatu tego certyfikatu (nie może znaleźć go w systemie).

Czy jeśli producent wykona serwis, przegląd takiego zawiesia i badanie takie zostanie przez niego potwierdzone świadectwem kontroli, w którym zostanie podana data badania i termin następnego badania, to na podstawie takiego świadectwa można zawiesie dopuścić do użytku?

Czy niezbędny jest mimo posiadania świadectwa kontroli, certyfikat takiego narzędzia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX