Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Smaga Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 19 czerwca 2006 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Organ nadzoru przeprowadził kontrolę budynku mieszkalnego i stwierdził do protokołu, że jego stan zagraża zdrowiu i życiu ludzi, grozi zawaleniem. W budynku przebywa jedna osoba (współwłaściciel).Wydana została na podstawie art. 68 Prawa budowlanego decyzja nakazująca zarządcy budynku tj. gminie opróżnienie budynku w całości. Decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Decyzja nie została jeszcze skutecznie doręczona osobie tam zamieszkującej, a gmina na którą nałożono obowiązek wystąpiła z pismem o nadanie tej decyzji tytułu wykonawczego.

Czy nadzór ma taki obowiązek, a jeśli tak czy ma w tej sytuacji wejść w tryb postępowania egzekucyjnego i od razu wydać tytuł wykonawczy czy ma iść trybem: upomnienie, grzywna w celu przymuszenia i dopiero tytuł wykonawczy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?