Dodatek stażowy w sytuacji zmiany warunków zatrudnienia

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Wędrychowski Marek
Odpowiedzi udzielono: 15 września 2005 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel otrzymywał dodatek za wysługę lat w wysokości 20 proc. z tytułu pozostawania w równoczesnym zatrudnieniu w dwóch szkołach, w każdej w wymiarze 0,5 etatu. Czy osobie tej nadal będzie przysługiwał ten dodatek w wysokosci 20 proc., w sytuacji gdy pozostał w zatrudnieniu tylko w jednej szkole w wymiarze 0,6 etatu, oraz w równoczesnym zatrudnieniu w placówce nie będącej oświatowej w wymiarze 0,5 etatu? Czy raz uzyskany dodatek stażowy można utracić?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX