Do wykonywania jakich czynności na oddziale szpitalnym jest uprawniony ratownik medyczny? - OpenLEX

Do wykonywania jakich czynności na oddziale szpitalnym jest uprawniony ratownik medyczny?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kaczorowska-Kossowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 1 sierpnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jakie czynności na oddziale szpitalnym może wykonywać ratownik medyczny?

Czy może wykonywać czynności pielęgniarskie takie jak: przeprowadzenie wywiadu z pacjentem, wpis w raporcie pielęgniarskim, ocena drożności wkłucia obwodowego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX