Do którego procesu należy zaliczyć przetwarzanie odpadów o kodach 17 01 01, 17 01 02 i 17 01 07, jeśli w jego wyniku powstaje produkt?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kościuk Agata
Odpowiedzi udzielono: 23 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do którego procesu należy zaliczyć przetwarzanie odpadów o kodach 17 01 01, 17 01 02 i 17 01 07, jeśli w jego wyniku powstaje produkt?

Podmiot złożył wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów w mobilnej kruszarce i podał proces R12. Z treści wniosku wynika, że odpady o kodzie 17 01 01, 17 01 02 i 17 01 07 przed kruszeniem zostaną poddane wstępnemu sortowaniu ręcznemu, z którego wysortowane zostaną większe elementy złomu, metali, drewna i tworzyw sztucznych. W wyniku przetwarzania wymienionych odpadów podmiot uzyskuje pełnowartościowy produkt w postaci kruszywa.

Czy w tym wypadku proces wstępnego sortowania możemy uznać za proces R12 (wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11), a mechaniczne kruszenie odpadów w celu uzyskania produktu jako proces R5 (Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych)?

I czy powstałe w wyniku wstępnego sortowania odpadów z grupy 17 i ich przetwarzania odpady należy zaliczyć do grupy 17 podgrupy 17 02, 17 04 i 17 05, jak wskazał we wniosku podmiot, czy jednak do grupy 19 podgrupa 19 12 (odpady z mechanicznej obróbki odpadów (np. obróbki ręcznej, sortowania, zgniatania, granulowania) nieujęte w innych grupach?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX