Do kogo należy odprowadzić środki powstałe z nadpłaty po wystawieniu faktur związanych z korektą wydatku sfinansowanego z dotacji?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomczyk Edward
Odpowiedzi udzielono: 6 lutego 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Otrzymałam dnia 23.01.2023 r. od sprzedawcy energii elektrycznej PGE Obrót S.A. fakturę korygującą dotyczącą ubiegłego roku listopada 2022 r., została zapłacona i rozliczona z Funduszu Wsparcia. Umowa dotacji została zawarta 17 listopada 2022 r., pomiędzy Komendą Wojewódzką PSP jako Dysponentem Funduszu a Powiatem. Powiat otrzymał dotację celową z przeznaczeniem na zakup energii dla Komendy Powiatowej PSP. Kwota została wprowadzona do budżetu Komendy i wykorzystana. Rozliczenie funduszu zgodnie z treścią umowy odbyło się na podstawie przekazanych przez powiat kserokopii faktur.

Do kogo należy odprowadzić środki powstałe z nadpłaty po wystawieniu faktur w styczniu 2023 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX