Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kopytowska Maria
Odpowiedzi udzielono: 30 stycznia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Według KRS spółki z o.o. uprawnionym do reprezentacji podmiotu, składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu. Dwóch członków zarządu spółki udziela pełnomocnictwa pracownikowi spółki dając mu prawo do jednoosobowego działania przed organami władzy, organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi organami i jednostkami realizującymi zadania publiczne.

Czy w związku z powyższym organ administracyjno-budowlany kierując pisma w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę (w tym decyzje) powinien doręczać stronie (pełnomocnika należy traktować w tej sytuacji tak, jak dwóch członków zarządu) czy pełnomocnikowi?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?