Do kogo dyrektor szkoły powinien skierować pismo o rozwiązanie stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 8 czerwca 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel jest dyrektorem powiatowej placówki oświatowej i kończy kadencję dnia 31 sierpnia 2011 r. Od dnia 1 września 2011 r. nauczyciel ten chce przejść na emeryturę i w związku z tym musiał złożyć pismo o rozwiązaniu umowy o pracę z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Do kogo powinien skierować pismo z datą 31 maja 2011 r. o rozwiązaniu umowy o pracę z dniem 1 września 2011 r. z tytułu przejścia na emeryturę?

W Starostwie Powiatowym powiedziano, że powinien pismo kierować do siebie, bo Starostwo tylko powierzało mu funkcję dyrektora a nie zatrudniało. Proszę o odpowiedź i wyjaśnienie.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX