Do kiedy zgodnie z ustawą COVID-19 wypłacić świadczenie, jeśli nowe orzeczenie już nie uprawnia do świadczenia pielęgnacyjnego i strona się nie odwoła?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 17 sierpnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak postąpić w przypadku:

- Pani miała przyznane świadczenie pielęgnacyjne na dziecko do 30.04.2021 r., dziecko miało orzeczenie o niepełnosprawności ważne do 30.04.2021 r.,

- w dniu 24.05.2021 r. na podstawie art. 15h ust. 1 specustawy wydano nową decyzję, w której przyznano świadczenie pielęgnacyjne od 01.05.2021 r. do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,

- w dniu 24.05.2021 r. na podstawie art. 15h ust. 1 specustawy wydano nowe decyzje, w której przyznano zasiłek pielęgnacyjny i zasiłek rodzinny z dodatkami od 01.05.2021 r. do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,

- w dniu 04.06.2021 r. Pani dostarczyła nowe orzeczenie o niepełnosprawności dziecka z dnia 19.05.2021 r., w 7 pkt nie wymaga z Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, a w dniu 26.07.2021 r. orzeczenie o niepełnosprawności z dnia 07.07.2021 r. z Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, które utrzymuje w mocy zaskarżone orzeczenie, orzeczenie strona otrzymała w dniu 22.07.2021 r.?

Co jeśli nowe orzeczenie już nie uprawnia do świadczenia pielęgnacyjnego i strona się nie odwoła, to do kiedy jej wypłacić świadczenie pielęgnacyjne, do końca lipca czy do końca sierpnia?

Co gdy strona dalej się odwoła do Sądu Rejonowego, Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (ma jeszcze czas na złożenie odwołania do 22.08.2021 r. i nas o tym poinformuje) to czy dalej płacić jej świadczenie pielęgnacyjne na podstawie decyzji z 24.05.2021 r. do czasu otrzymania odpowiedzi z sądu?

Co z decyzjami przedłużającymi na podstawie art. 15h ust. 1 specustawy COVID-19 zasiłek pielęgnacyjny i zasiłek rodzinny z dodatkami do zasiłku rodzinnego?

Co z decyzjami przedłużającymi na podstawie art. 15h ust. 1 zasiłek pielęgnacyjny i zasiłek rodzinny z dodatkami do zasiłku rodzinnego, jeśli strona nie złoży odwołania, czy je uchylamy, czy one wygasają i nic z nimi nie robimy i do kiedy wypłacamy zasiłek rodzinny z dodatkami i zasiłek pielęgnacyjny?

Czy do końca lipca 2021 r. czy do końca sierpnia 2021 r. i kiedy możemy wydać nowe decyzje i od kiedy przyznać w nowych decyzjach zasiłek pielęgnacyjny i zasiłek rodzinny z dodatkami, czy jeśli strona się odwoła do sądu, to czy czekamy na odpowiedź z sądu i dalej płacimy zasiłek pielęgnacyjny i zasiłek rodzinny z dodatkami na podstawie decyzji z 24.05.2021 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX