Do kiedy zamawiający musi spełnić wymóg z ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, jeżeli obecna umowa nie obejmuje swoim zakresem pojazdów nisko lub zeroemisyjnych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Andała-Sępkowska Justyna
Odpowiedzi udzielono: 24 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy jednostką finansów publicznych, ale nie jednostką samorządową. Jako zamawiający wymagamy, aby wykonawca w ramach umowy świadczenia usługi transportu posiadał w swoich zasobach dwa autobusy oraz dodatkowo jeden autobus zastępczy (w przypadku awarii), które są zaliczane do kategorii M3 klasy I, o których mowa w art. 3 pkt 2 i 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji.... Zaznaczyć należy, że obecna umowa na usługę transportu z wykonawcą obowiązuje do kwietnia 2023 r. Obowiązująca umowa nie obejmuje swoim zakresem pojazdów nisko lub zeroemisyjnych. W związku z powyższym, mając na uwadze art. 68a pkt 3 obowiązującej ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, pytanie brzmi: w jakim terminie (od którego roku) zamawiający musi najpóźniej objąć zakresem umowy pojazdy nisko/zeroemisyjne autobusy, aby osiągnąć wymagany pułap 32% udziału w okresie do 31.12.2025 r.?

Czy już w przyszłym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego (umowa będzie obowiązywać od kwietnia 2023 r. do kwietnia 2024 r.) należy uwzględnić autobusy nisko/zeroemisyjne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX