Do kiedy właściciele nieruchomości obowiązani są do zamontowania podzielników ciepła, jeżeli ich nie ma, a ich montaż jest możliwy od strony technicznej i ekonomicznej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Chruszcz Adrian
Odpowiedzi udzielono: 4 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przepis art. 45a ust. 7 ustawy z 10.04.1997 r. Prawo energetyczne - dalej pr. ener. stanowi, że o ile jest to możliwe, właściciel budynku musi założyć podzielniki kosztów ciepła. Ustawa ta nie wskazuje jednak jednoznacznie żadnego terminu, do kiedy te podzielniki zainstalować trzeba. Rozporządzenie Ministra do tej ustawy stanowi jedynie, iż do 24 grudnia 2022 r. należy dostosować regulamin rozliczania ciepła, co nie jest moim zdaniem jednoznaczne z terminem montażu urządzeń. Przepis art. 16 ustawy z 20.04.2021 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw - dalej u.z.u.e.e. mówi, że wszystkie zainstalowane już urządzenia pomiarowe do dnia 1 stycznia 2027 r. mają zostać zamienione na urządzenia z radiowym odczytem. Słowem klucz jest tutaj "zamienione". Spotykam się z interpretacjami, że jest to również termin pierwotnego montażu podzielników, jeżeli takowych nie ma.

Stąd pojawia się moje pytanie - do kiedy właściciele nieruchomości obowiązani są do zamontowania podzielników ciepła, jeżeli ich w ogóle nie ma, a ich montaż jest możliwy od strony technicznej i ekonomicznej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX