Do kiedy szkoły niepubliczne powinny wykorzystać dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie prowadzenia zajęć wspomagających? - OpenLEX

Do kiedy szkoły niepubliczne powinny wykorzystać dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie prowadzenia zajęć wspomagających?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gąsiorek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 16 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W związku z udzieleniem dotacji celowej dla szkół niepublicznych na realizację zajęć wspomagających dla uczniów i zapisami rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającymi rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem zwalczaniem COVID-19, z którego wynika, że zajęcia wspomagające należy przeprowadzić w terminie do dnia 22.12.2021 r., a rozliczenie dotacji celowej przez organ prowadzący szkołę niepubliczną wraz z tabelarycznym zestawieniem powinno być złożone do 31.01.2022 r. do organu rejestrującego. Jaki termin na wykorzystanie środków z otrzymanej dotacji mają szkoły niepubliczne czy jest to 31.12.2021 r. czy 22.12.2021 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX