Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 24 listopada 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma X w czerwcu 2014 r. zgodnie z posiadanymi pozwoleniami, tj. pozwoleniem zintegrowanym oraz instrukcją eksploatacji składowiska, zeskładowała na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne odpad o kodzie 16 03 80 (odpad ulegający biodegradacji). W listopadzie 2015 r. została wezwana do zapłaty opłaty podwyższonej w związku z zeskładowaniem odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym, na podstawie art. 293 ust. 3, 6 i 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - dalej p.o.ś.

Do kiedy ewentualnie firma X będzie zobowiązana do uiszczania opłaty podwyższonej, mając na względzie fakt, że odpadów zeskładowanych nie można "wyciągnąć" z kwatery składowania? Jakie ewentualne działania firma X może podjąć w celu umorzenia podwyższonej opłaty?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację