Do kiedy obywatelowi Ukrainy powinny być przyznane świadczenia rodzinne ze względu na koniec ważności karty pobytu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 1 marca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Obywatel Ukrainy złożył do OPS wniosek o zasiłek rodzinny + dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji + dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na okres zasiłkowy 2021/2022.

Wniosek był złożony w dniu 12.11.2020 r. (z przyczyn obiektywnych postępowanie było zawieszone do dnia 24.02.2021 r., ale przyczyny zawieszenia postępowania nie dotyczą zadawanego pytania).

Wnioskodawca posiada kartę pobytu z dostępem do rynku pracy, wobec czego spełnia warunki podmiotowe do przyznania świadczenia. Karta pobytu jest ważna jednak tylko do 15.10.2021 r.

Mając na względzie powyższe:

1. Czy OPS powinien przyznać prawo do wnioskowanych świadczeń rodzinnych tylko do 15.10.2021 r., czy na cały okres zasiłkowy?

2. Jeśli OPS ma przyznać świadczenia tylko do 15.10.2021 r. - to w jakiej wysokości przyznać je za październik?

Czy należy:

a) podzielić je wszystkie,

b) nie dzielić ich w ogóle,

c) podzielić tylko niektóre, a jeśli tak - to które?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access