Do kiedy należy naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie w sytuacji, gdy OPS dokonuje potrąceń nienależnie pobranych przez stronę świadczeń z bieżących świadczeń i przelewa je do innego OPS jako do organu, w którym osoba nienależnie pobrała świadczenia rodzinne?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 10 marca 2017 r.

PYTANIE

Osoba, która pobrała nienależnie świadczenia rodzinne, przeprowadziła się na teren innego OPS, który dokonuje potrąceń nienależnie pobranych świadczeń z bieżących świadczeń i przelewa do naszego OPS jako do organu, w którym osoba nienależnie pobrała świadczenia.

Do jakiej daty należy naliczać odsetki - do dnia, kiedy dokonano potrącenia, czy do daty, kiedy zwrot wpłynął na konto naszego OPS?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access