Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 11 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w myśl ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) – dalej u.sz.r., będą ogłaszane nabory wniosków o dofinansowanie do wynagrodzenia przez PUP w każdym miesiącu trwania stanu epidemii?

W początkowym okresie ogłoszonego stanu epidemii w firmie nie spadły obroty tak, żeby mogła wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie wynagrodzenia, ponieważ firma pracowała nad zleceniami pozyskanymi wcześniej, w związku z czym nie kwalifikowała się do ubiegania o pomoc podczas pierwszego ogłoszonego w kwietniu naboru wniosków. Po zrealizowaniu wcześniej pozyskanych zleceń w firmie spadły obroty o ponad 30%, a w kolejnym okresie już o ponad 80%.

Czy w ustawie jest zagwarantowane uruchamianie naboru wniosków przez PUP w każdym miesiącu obowiązywania stanu epidemii?

Czy w związku z powyższym, gdyby pracodawca spodziewał się stopniowego zwiększania spadku obrotów, gdyby nabór wniosków był ogłaszany każdego miesiąca obowiązywania stanu epidemii, pracodawca powinien wystąpić najpierw z wnioskiem o dofinansowanie na okres jednego miesiąca w wysokości wynikającej ze spadku obrotów o ponad 30%, a następnie w kolejnym miesiącu złożyć kolejny wniosek o dofinansowanie na okres kolejnego miesiąca w wysokości wynikającej ze spadku obrotów o ponad 80%?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?