Do kiedy możliwe jest zwiększenie kwoty dotacji i w konsekwencji planu finansowego w świetle art. 170 ust. 1 u.f.p.? - OpenLEX

Do kiedy możliwe jest zwiększenie kwoty dotacji i w konsekwencji planu finansowego w świetle art. 170 ust. 1 u.f.p.?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosicki Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 9 lutego 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jednostka samorządu terytorialnego realizuje zadanie, które jest objęte w 100% finansowaniem z budżetu państwa.

Czy w świetle art. 170 ustawy o finansach publicznych niezgłoszenie przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminach wskazanych w tym przepisie, wniosku o zwiększenie kwoty dotacji uniemożliwia uzyskanie tego zwiększenia bądź ewentualnie zwrotu środków w części przewyższającej dotychczas otrzymaną kwotę dotacji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX