Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Waślicki Tadeusz
Odpowiedzi udzielono: 13 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Szpital posiada środki trwałe sfinansowane w części ze środków UE oraz z dotacji jednostek samorządu terytorialnego jak i również otrzymane nieodpłatnie zgodnie z art. 8 ustawy z 14.06.2012 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r. poz. 742).

Do jakiej pozycji w rachunku zysków i strat zaliczyć odpis równoległy do odpisu amortyzacyjnego w zakresie środków trwałych pochodzących m.in. ze środków UE oraz z dotacji jednostek samorządu terytorialnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?