Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Majewski Grzegorz
Odpowiedzi udzielono: 13 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do jakiej kategorii zakwalifikować odpady o kodzie 11 05 02 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 7.02.2019 r. w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń (Dz.U. z 2019 r. poz. 256) – dalej r.w.s.z.r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?