Do jakiej grupy zawodowej i współczynnika należny zakwalifikować specjalistę terapii uzależnień zatrudnionego w Poradni Leczenia Uzależnień?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kociemba Alicja
Odpowiedzi udzielono: 29 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do jakiej grupy zawodowej i współczynnika należny zakwalifikować specjalistę terapii uzależnień zatrudnionego w Poradni Leczenia Uzależnień (wykształcenie wyższe pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, certyfikat ukończenia specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków godny z programem zatwierdzonym i certyfikowanym przez Ministra Zdrowia , studium doskonalenia zawodowego w wymiarze 340 godzin podstawy terapii uzależnień)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX