Do jakiego współczynnika pracy należy zakwalifikować pielęgniarki z wymaganym wykształceniem średnim?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kociemba Alicja
Odpowiedzi udzielono: 30 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do jakiej grupy zawodowej, według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku, powinna zostać zakwalifikowana pielęgniarka systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne?

Zgodnie z art. 3 ust. 6 ustawy o PRM pielęgniarką systemu może być pielęgniarka ze średnim wykształceniem, jednak posiadająca obligatoryjnie kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii, pediatrii oraz co najmniej 3- letni staż pracy w oddziałach tych specjalności, oddziałach pomocy doraźnej, izbach przyjęć lub pogotowiu ratunkowym. Załącznik do rozporządzenia natomiast w grupie 6 wskazuje minimalne wymagania: pielęgniarka bez specjalizacji - i tutaj również bez kursu i doświadczenia.

Czy w takiej sytuacji Pogotowie Ratunkowe powinno zakwalifikować pielęgniarki systemu do grupy 5, mając na uwadze obowiązek wymagania kwalifikacji zgodnie z przepisami prawa?

Wymaganie dodatkowych państwowych uprawnień niż te opisane w grupie 6 dawałoby podstawy do kwalifikacji pielęgniarek z kursem do grupy wyższej (grupa 5). Jednocześnie kurs nie jest specjalizacją ale bezsprzecznie zwiększa wymagania opisane w grupie 6 i nie jest zgodny z jej opisem. Powyższy problem jest aktualny w świetle wszystkich pielęgniarek zatrudnionych w pogotowiu ratunkowym.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX