Do jakiego rodzaju składnika należy zaliczyć dodatek do wynagrodzenia z FP?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Skalska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 17 marca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

a podstawie art. 100 ust.2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20.04.2004r. (Dz.U. z 2017r. poz.1065) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.05.2014r. w sprawie dodatku do wynagrodzenia dla pracowników publicznych służb zatrudnienia (Dz. U. z 2014r. poz. 640) pracownikom wypłacany jest dodatek do wynagrodzenia z FP. Dodatek ten wypłacany jest wyłącznie za okres, w którym pracownik świadczył pracę; przyznawany jest raz na kwartał i wypłacany co miesiąc w terminie wypłaty wynagrodzenia. Pytania: 1. Do jakiego rodzaju składnika należy zaliczyć ten dodatek, czy powinno to być wynagrodzenie za czas przepracowany wchodzące do podstawy zasiłku chorobowego w kwocie wypłaconej, czy może jako wynagrodzenie zmienne podlegające uzupełnieniu za czas usprawiedliwionych nieobecności? 2. Czy przy wyliczeniu podstawy zasiłku chorobowego należy uzupełnić dodatek do wynagrodzenia z FP do pełnej wysokości(w przypadku, gdy pracownik przebywał na zwolnieniu i otrzymał dodatek z Funduszu Pracy w kwocie niższej), czy należy go ująć w podstawie w kwocie faktycznie wypłaconej?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access