Do jakiego procesu odzysku należy zakwalifikować mielenie i separację odpadów kabli pochodzących ze stacji demontażu pojazdów?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 24 listopada 2014 r.

PYTANIE

Do jakiego procesu odzysku należy zakwalifikować przetwarzanie (odzysk) odpadów kabli polegające na mieleniu i separacji m.in. odpadów o kodach 16 01 22 i 16 01 99 pochodzących ze stacji demontażu pojazdów?

Firma posiada zezwolenie na odzysk metodą R12.

Jakie wymagania należy spełniać, by firma ta posiadała zezwolenie na odzysk metodą R4?

Czy jest on stosowany jedynie w przypadku np. huty?

Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu jest obowiązany osiągać poziom odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji w wysokości odpowiednio 95% i 85% masy pojazdów przyjętych do jego stacji demontażu rocznie. W związku z powyższym przedsiębiorca prowadzący SDP przekazuje np. kable jedynie do firm posiadającym zezwolenie na odzysk od R2 do R9, by osiągnąć odpowiedni poziom recyklingu.

Co w przypadku firm opisanych powyżej, które przetwarzają kable (odseparowują metale od tworzyw sztucznych) i przekazują metale do huty?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access