Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 23 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gmina od 2015 dokonywała nakładów inwestycyjnych dotyczących kanalizacji. Inwestycję oddano do użytkowania w 2020 r. Nakłady były ponoszone w 2015, 2016, 2017, 2018 i 2019 r.. VAT nie był odliczany, bo inwestycja miała służyć działalności statutowej gminy. W tym roku Gmina podpisała umowę o dzierżawę budowanej kanalizacji Wodociągom. Czyli zmienił się cel używania nieruchomości z nieopodatkowanej na opodatkowaną.

Do jakiego czasu gmina ma prawo odliczyć VAT naliczony od tej inwestycji?

Czy musi to zrobić jednorazowo, czy też ma prawo do korekty VAT od tego zadania inwestycyjnego od tych poszczególnych nakładów z lat 2015-2019 r. w kolejnych latach?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?