Do jakich zdarzeń ma zastosowanie art. 45 ust. 3 ustawy z 13.10.1995 r. Prawo łowieckie?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Posański Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 4 kwietnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do jakich zdarzeń ma zastosowanie art. 45 ust. 3 ustawy z 13.10.1995 r. Prawo łowieckie - dalej pr.łow.?

Z doświadczenia wiem, że w przypadku kiedy np. stado dzików zagraża obiektom użyteczności publicznej, to gdy gmina wnioskuje do starosty o wydanie decyzji o odłowie, odłowie wraz z uśmierceniem lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny, to najczęściej starostwo odnosi się do wniosku negatywnie uzasadniając, że znajduje się tutaj brak spełnienia przesłanki "szczególnego zagrożenia", ponieważ gdyby taka wystąpiła, gmina nie miałaby czasu wypełniać i przesyłać wniosków. Uzasadnienie w duchu, że dzikimi zwierzętami na terenach zurbanizowanych ma zajmować się gmina na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym - dalej u.s.g.

Z drugiej strony, czy gmina, jeżeli zajmie się problemem dzikich zwierząt na swoim terenie (poza obwodami łowieckimi, w przestrzeni zurbanizowanej), może wnioskować do starostwa o zwrot kosztów poniesionych na przeprowadzoną akcję?

Jeżeli tak, to czy podstawą może być art. 45 ust. 3 pr.łow. czy są nią inne przepisy?

Chodzi tutaj o kwestę pokrycia kosztów m.in. wynajęcia osoby odpowiedzialnej za odłowienie/odstrzał, koszt sprzętu np. żywołapek, koszt transportu, koszt leczenia rannych i chorych zwierząt (innych niż ranne w wypadkach komunikacyjnych), koszt przebywania w ośrodkach rehabilitacji zwierząt itp.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX