Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 16 października 2018 r.
Autor odpowiedzi: Kardas Bartłomiej
Odpowiedzi udzielono: 28 marca 2018 r.

PYTANIE

Artykuł 15 ust. 2 u.n.p.z.p. określa, że przepis art. 10a p.z.p. w zakresie obowiązku składania JEDZ wyłącznie w wersji elektronicznej, stosuje się od 18.04.2018 r. Artykuł 17 u.n.p.z.p.: "W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych i niezakończonych przed 18.04.2018 r., a w przypadku postępowań prowadzonych przez centralnego zamawiającego, przed 18.04.2017 r., oświadczenia, w tym Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, składa się zgodnie z wzorem standardowego formularza w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej."

Czy przepis ten rodzi obowiązek stosowania środków komunikacji elektronicznej do postępowań wszczynanych od wskazanych dat, czy do będących w toku i niezakończonych przed 18 kwietnia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację