Do jakich informacji w SIO ma dostęp dyrektor szkoły, który przyjmuje dziecko do placówki? - OpenLEX

Do jakich informacji w SIO ma dostęp dyrektor szkoły, który przyjmuje dziecko do placówki?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sender Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 14 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do jakich informacji w SIO ma dostęp dyrektor szkoły, który przyjmuje dziecko do placówki? Jedna ze szkół zwróciła się do nas z następującym zapytaniem. Dziecko XYZ od I klasy szkoły podstawowej (tj. 6 lat) realizuje u nich obowiązek szkolny poza szkołą w ramach edukacji domowej. W zeszłym tygodniu szkoła dostała informację z gminy, że dziecko od 2019 r. jest zapisane i uczęszcza również do innej szkoły. Od 2019 r. dziecko jest więc uczniem równocześnie dwóch szkół, jest w wykazie SIO danej szkoły i pobierana jest na niego dotacja. W świetle powyższego zwracam się z zapytaniem, czy na etapie wpisywania dziecka do SIO, dyrektor drugiej szkoły do której dziecko uczęszcza od 2019 r. nie miał możliwości otrzymania informacji z systemu, że dziecko jest uczniem innej placówki?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX