Do jakich dokumentów stosuje się dyspozycje wskazane w nowym art. 29a ust. 13 ustawy o VAT dotyczącym obniżenia podstawy... - OpenLEX

Do jakich dokumentów stosuje się dyspozycje wskazane w nowym art. 29a ust. 13 ustawy o VAT dotyczącym obniżenia podstawy opodatkowania?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Różycki Karol
Odpowiedzi udzielono: 22 stycznia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nowo wprowadzony art. 29a ust. 13 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.) - dalej u.p.t.u. dotyczy sytuacji, gdzie dochodzi do obniżenia podstawy opodatkowania.

Czy przepis ten należy stosować do każdej sprzedaży, do której wystawiona została faktura, z wyjątkiem przypadków wskazanych wart. 29a ust. 15 u.p.t.u.?

W wyjątkach wskazano np. świadczenia usług, dla których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju, czyli przypadek, gdzie brak jest podstawy opodatkowania. Jednocześnie nie wskazano sprzedaży np. zwolnionej.

Czy w przypadku wystawionych przez spółkę: - faktur ze stawką 0%, - faktur dokumentujących transakcje zwolnione z opodatkowania, - dokumentów wew. w sytuacji gdzie rozliczane są transakcje na zasadzie odwrotnego obciążenia, w których spółka jest podatnikiem jako np. nabywca usługi, o której mowa w art. 28b u.p.t.u., należy stosować dyspozycje wskazane w art. 29a ust. 13 u.p.t.u.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX