Do dochodu w jakim roku należy wliczyć dochód z tytułu niewykorzystanej ulgi podatkowej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 19 września 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy dochód uzyskany na podstawie art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2014 r., a osiągnięty w roku 2015 r., należy uwzględnić przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2016/2017, czy w okresie zasiłkowym 2015/2016?

Czy w przypadku odliczenia ulgi prorodzinnej w roku kalendarzowym 2014 r., dochód uzyskany na podstawie złożonego PIT/UZ należy doliczyć do dochodu za 2015 r., czy do dochodu za 2014 r.?

Jak należy potraktować sytuację, gdy dochód ten został doliczony do dochodu rodziny za 2014 r. osobie ubiegającej się o zasiłek rodzinny na okres zasiłkowy 2015/2016?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access