Do czego odnosi się parametr "A" we wzorze na obliczanie wysokości sumy gwarancyjnej? - OpenLEX

Do czego odnosi się parametr "A" we wzorze na obliczanie wysokości sumy gwarancyjnej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 4 września 2020 r.
Autor odpowiedzi: Nieć Anna
Odpowiedzi udzielono: 24 września 2012 r.

PYTANIE

We wzorze na wysokość sumy gwarancyjnej określonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie sposobu obliczania wysokości sumy gwarancyjnej (Dz. U. Nr 96, poz. 618) – dalej r.o.w.s.g., jednym z parametrów jest "A" oznaczający wyrażoną w tonach masę odpadów objętą gwarancją.

Czy jako tę masę należy przyjąć masę odpadów przemieszczanych jednym transportem czy też łączna masę odpadów objętą zgłoszeniem?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?