Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kościuk Agata
Odpowiedzi udzielono: 23 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jakie to są odpady (kody), dla których przyjmuje się stawkę zabezpieczenia roszczeń 1 zł, wymienione w § 2 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra Środowiska z 7 lutego 2019 r. w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń (Dz.U. poz. 256):

a) ulegające biodegradacji będące substratami do wytwarzania lub pozostałościami z wytwarzania: biogazu rolniczego, biogazu pozyskanego z oczyszczalni ścieków lub innego biogazu, czy np. 20 02 01;

b) wytworzone w trakcie prac prowadzonych na drogach publicznych i na drogach kolejowych, które mogą być ponownie wykorzystane do budowy, remontów i prac utrzymaniowych na drogach publicznych i na drogach kolejowych, czy np. 17 01 81, 17 02 01, 17 03 80 i 17 09 04?

Czy wymieniając we wniosku te odpady należy doprecyzować, że np. 20 02 01 to z wytwarzania biogazu rolniczego a nie np. z obierki z gospodarstwa domowego czy też 17 01 80, że z dróg publicznych a nie z gminnych wewnętrznych, które nie są publicznymi?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?