Dla dzieci i młodzieży w jakim wieku organizuje się zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze? - OpenLEX

Dla dzieci i młodzieży w jakim wieku organizuje się zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Zielińska Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 13 stycznia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Treść § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim – dalej r.o.z.r.w., zawiera zapis "Do dnia 31 grudnia 2013 r. zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze organizuje się dla dzieci i młodzieży, o których mowa w § 1 ust. 1, w wieku od 3 do 25 roku życia". Rozumiem, że do dnia 31 grudnia 2013 r. został jasno i precyzyjnie określony wiek dzieci i młodzieży.

Co jednak po tym terminie, czyli od 1 stycznia 2014 r.?

Jak odnosić się do wieku dzieci i młodzieży po tym terminie (brak nowego rozporządzenia)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX